Miesiąc: kwiecień 2019

Tak więc mieszkanie

No i się zaczęło. Pewnie nie pamiętacie boście młodzi ale onegdaj, za czasów prosperującej komuny i bananowego dobrobytu fundowanego nam przez tow. Gierka, można było się ubiegać o mieszkanie. Pewnie,…